gimnazija logo

Izziv Junak (moji vzorniki)

 

Izziv Junak (moji vzorniki)

2.b razred je pod mentorstvom profesorice slovenščine Lilijane Gustičič  izvedel INTERVJU Z USPEŠNIM POSLOVNEŽEM, ki zna uresničevati svoje inovativne ideje. Slogan pa je bil znameniti izrek LAHKO SEM HEROJ.

Cilj njihovega dela je bil izvedba intervjuja z izbrano osebo in nato predstavitev narejenega izdelka. Njihovo prizadevanje je potekalo po določenih etapah.

Najprej so dijaki obnovili svoje (pred)znanje o intervjuju. Nato so družno preoblikovali dani vzorec vprašalnika. Oblikovali so 11 vprašanj, s katerimi so zajeli celotno ustvarjalno pot intervjuvanca. Sledilo je formiranje skupinic dijakov. Slednje so ob pomoči predlogov mentorice izbirale med ustreznimi osebami. Dijaki so se odločili, da bodo spraševali uspešne ljudi iz sveta umetnosti in kulture. Nekatere tudi osebno poznajo. Vsaka skupina je izbrala svojega človeka.

Vse skupine niso uspele opraviti intervjujev, tako da jih dokončanje projekta še čaka. Morda v jeseni naslednjega šolskega leta.

 

Youth Start - Izzivi podjetnosti za mlade:

Ideja     Junak    Empatija    Stojnica z limonado    Reci da    Moja skupnost    Vrednost odpadkov