gimnazija logo

Izziv Vrednost odpadkov


Izziv Vrednost odpadkov

Z dijaki smo se pogovarjali o onesnaževanju okolja, predvsem morij, in možnostih za zmanjšanje količin odpadkov. Ugotovili smo, da je poleg recikliranja pomembno razmišljati tudi o ponovni uporabi izdelkov, ki bi jih sicer zavrgli.  Dijaki so razvili številne ideje, nekatere so postale tudi  izdelki, ki so jih dijaki ponujali na stojnici.

  

Youth Start - Izzivi podjetnosti za mlade:

Ideja      Junak    Empatija    Stojnica z limonado   Reci da   Moja skupnost    Vrednost odpadkov