Naučite se plesti istrske košare
Hospitacije devetošolcev na Gimnaziji Piran
Obisk dedka Mraza
Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti
Z delavnice pisanja apelov
Umetnost in znanost z roko v roki

O šoli

Za bodoče dijake

Za dijake

Za starše